Ведення бухгалтерського і податкового обліку

 • Робота з гривневими та валютними банківськими виписками
 • Робота з Клієнт-банком: підготовка платіжних доручень, зарплатних відомостей, заявок на покупку валюти, заявок на продаж валюти
 • Нарахування авансу, заробітної плати
 • Нарахування податків на заробітну плату. Нарахування відпускних та податків з них.
 • Робота з основними засобами, малоцінними необоротними активами та нематеріальними активами (оприбуткування, наказ, акт введення в експлуатацію)
 • Ліквідація (наказ на створення ліквідаційної комісії, наказ на проведення інвентарізації, підготовка документів по інвентарізації, рішення інвентарізаційної комісії про списання, наказ на списання, акт на списання)
 • Малоцінні швидкозношувальні предмети (оприбуткування, акти на списання)
 • Запаси (оприбуткування, переміщення, списання)
 • Товари (оприбуткування, пакет документів на продаж (рахунок, видаткова накладна, податкова накладна))
 • Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування  в ЄДР
 • Контроль взаєморозрахунків з контрагентами. Підготовка актів-звірок.
 • Відрядження (підготовка пакету документів: наказ, кошторис витрат, авансовий звіт)
 • Підготовка, формування та здача звітності (ЄСВ, ПДВ, 1-ДФ, Декларація з податку на прибуток, Фінансовий звіт малого підприємства, Баланс, Звіт про фінансові результати та ін.)
 • Робота з електронним кабінетом платника
 • Взаємодія з контролюючими органами
 • Консультації по бухгалтерському і податковому обліку
 • Зовнішньоекономічна діяльність (імпорт, експорт)
 • Подача нульової звітності
 • Постановка обліку з нуля. Допомога в установці програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, отримання ключів ЕЦП)
 • Частковий супровід (певної ділянки)
 • Відновлення обліку (аналіз бази 1С, звірка з податковою, консультації щодо виправлення помилок, повний звіт про виконану роботу)